Online ruleta

Ruleta, kraljica casino iger je vznemirljiva, dobičkonosna in hkrati ena izmed najbolj zapeljivih iger. Princip igre je preprost: igralec stavi na določeno številko(-e), tako da položi žeton na izbrano številko oziroma kombinacijo številk na igralni mizi. Krupje zavrti kolo in počaka, da se kroglica ustavi. Glede na stavo in polje, na kateri se je kroglica ustavila krupje razglasi rezultate.

ZGODOVINA RULETE

Začetki rulete segajo v zgodnje 17. stoletje, ko je Blaire Pascal, francoski matematik izumil kolo rulete. Stoletje kasneje je igranje rulete populariziral Princ Charles, ko je na njegovo pobudo ruleto začel ponujati monaški casino. Ruleta je tako postala zelo popularna in razširjena igra, posebno znotraj aristokratskih krogov.

Moderna različica rulete kot jo poznamo danes se je razvila leta 1851, ko sta francoza Francois in Louis Blanc izumila igro rulete z enojno ničlo (0). Kmalu zatem so igro prevzeli američani in jo kaj kmalu prilagodili. Ameriški casinoji so bili mnenja, da so kvote stav, ki jih omogoča francoska ruleta z enojno ničlo bolj naklonjene igralcu kot casinojem, zato so ruleti dodali zraven še dvojno ničlo (00).

FRANCOSKA IN AMERIŠKA RULETA

Online casinoji ponujajo francosko (oz. evropsko) in ameriško različico rulete. Razlika med njima je v številu oštevilčenih polj in v prednosti casinoja (house edge).

Francoska (evropska) ruleta

Francosko ruleto sestavlja 37 številk razvršenih od 0 do 36. Številke so rdeče ali črne, pri čemer je ničla (0, zero) zelene barve.

Verjetnost dobitka znaša 1:37.

Prednost casinoja pa 2,7 %: (35 – 36) / 37 x 100 = – 2,7 %

Ameriška ruleta

Ameriško ruleto sestavlja za razliko od francoske 38 številk, razvrščenih od 0 do 36, z dodatno dvojno ničlo (00, double zero). Številke so pravtako rdeče in črne, le da sta ničla (0) in dvojna ničla (00) zelene barve.

Verjetnost dobitka znaša: 1:38.

Prednost casinoja pa 5,26 %: (35 – 37) / 38 x 100 = – 5,26 %

PRAVILA IGRE RULETA

Miza rulete je sestavljena iz notranjega (inside field) in zunanjega (outside field) polja.

Notranje (glavno) polje prikazuje posamične številke, te številke so razvrščene od najnižje to najvišje. Prva vrsta prikazuje 1-2-3, druga, 4-5-6 in tako naprej vse do 36. Skupno je 12 vrst po 3 kolone.

Nad prvo vrsto je zelena sekcija za stave na enojno ali dvojno ničlo. Pri francoski različici rulete bo prikazana enojna, pri ameriški pa še dvojna ničla.

Zunanje polje se nahaja zunaj glavnega številčnega polja in je sestavljeno iz 1st 12, 2nd 12 in 3rd 12 polja, 1-18 polja, Even polja, Black/Red polja, Odd polja in 19-36 polja.

Glede na polje, v katerem se bo nahajala stava ločimo notranje in zunanje stave.

Slika2: Primer francoske rulete

Notranje stave (Inside Bets)

Stave v notranjem polju se imenujejo “Inside Bets” oziroma “Layout Bets”. Igralec lahko poljubno stavi na posamezno številko ali skupine številk notranjega polja.

Vrste notranjih stav (inside bets):

Straight Up Number Bet (naravnost): Stava na eno številko vključno z 0 in 00 na sredini kvadrata

Split bet (deljeno): Stava na dve sosednji številki iz vertikalne ali horinzontalne linije (primer: 11-12 ali 11-14)

Street bet / Row bet (ulica): Stava na tri številke iz enake linije

Sixline bet / Double row bet: Stava na šest številk iz dveh linij oz. dveh “ulic”

Square / Corner bet (kvadrat / kot): Stava na štiri sosednje številke v kvadratu (primer: 11-12-14-15)

Višina izplačila pri notranjih stavah je višja kot pri zunanjih.

Zunanje stave (Outside Bets)

Stave, ki se nahajajo zunaj glavnega polja imenujemo “outside bets”.

Vrste zunanjih stav (outside bets):

Odd Money Bet: Stava na liha števila

Even Money Bet: Stava na soda števila (števili 0 in 00 ne spadata med soda števila)

Column Bet (vertikalna linija, kolona): Stava na eno izmed 12 številk iz poljubne kolone (vertikalne linije)

Group Bet/Dozen Bet (skupinska stava): Stava na prvo (1st 12), drugo (2nd 12) ali tretjo (3rd 12) skupino dvanajstih številk

Black/Red Bet (črna, rdeča): Stava na črno ali rdeče polje

1-18/Low Bet: Stava na številke od 1 do 18

19-36/High Bet: Stava na številke od 19 do 36.

VERJETNOST POSAMEZNIH STAV IN IZPLAČILO GLEDE NA TIP RULETE

Spodnja tabela prikazuje posamezne vrste notranjih in zunanjih stav, njihove verjetnosti glede na tip rulete in izplačilo casinoja.

Vrsta staveFrancoska ruleta (Verjetnost z enojno ničlo)Ameriška ruleta

 

(Verjetnost z dvojno ničlo)

Izplačilo
NOTRANJE STAVE (Inside Bets)   
Ena številka (Straight Up Number Bet)37 proti 136 proti 135 proti 1
Dve številki (Split Bet)18 proti 117.5 proti 117 proti 1
Tri številke (Street Bet, Row Bet)11.67 proti 111.33 proti 111 proti 1
Štiri številke (Corner Bet)8.5 proti 18.25 proti 18 proti 1
Pet številk (Five-Number Bet)6.6 proti 16 proti 1
Šest številk (Sixline Bet, Double Row Bet)5.33 proti 15.17 proti 15 proti 1
ZUNANJE STAVE (Outside Bets)   
Kolona (Column Bet)2.17 proti 12.08 proti 12 proti 1
Dvanajst številk (Dozen bet)2.17 proti 12.08 proti 12 proti 1
Soda števila (Even Bet)1.05 proti 11.01 proti 11 proti 1
Liha števila (Odd Bet)1.05 proti 11.01 proti 11 proti 1
Števila 1-18 (Low Bet)1.05 proti 11.01 proti 11 proti 1
Števila 19-36 (High Bet)1.05 proti 11.01 proti 11 proti 1
Rdeča števila (Red)1.05 proti 11.01 proti 11 proti 1
Črna števila (Black)1.05 proti 11.01 proti 11 proti 1

SPECIFIČNA PRAVILA PRI FRANCOSKI (EVROPSKI) RULETI

“Orphans” pravilo

Pravilo, kjer igralec stavi na tri specifična števila, ki ležijo na kolesu rulete ena zraven druge, na mizi pa so oddaljene med seboj. Primer stave na tri števila po pravilu “Orphans”: 6, 3, 17.

“En Prison” pravilo (Surrender rule)

Pravilo, kjer se igralec pri igranju zunanjih stav (stave na soda, liha, rdeča, črna števila,…) v primeru, da se je kroglica ustavila na ničli (0) odloči ali bo izgubil polovico svoje začetne stave ali pa bo stavo obdržal in prenesel v naslednjo igro. Če se odloči, da bo stavo obdržal, se prednost casinoja pri naslednji stavi znatno zniža.

“La Partage” pravilo

Pravilo je podobno pravilu “En Prison” . Za razliko od “En Prison” pravila igralcu pri “La Partage” pravilu ni na voljo odločitev kako nadaljevati z zunanjo stavo, če se kroglica ustavi na ničli (0), ampak mora obdržati stavo in jo prenesti v naslednjo igro. V najslabšem primeru igralec izgubi polovico svoje začetne stave in ne celotne.

“Third Cylinder” pravilo

Pravilo, pri katerem igralci stavijo na vse številke, ki ležijo nasproti enojne ničle (0), ta števila so od 27 do 33.

Priporočene online igralnice za igranje rulete

Golden Tiger Casino (bonus 1500€)

Luxury Casino (bonus 1000€)