Blackjack

Na tej strani predstavljamo osnovna pravila najbolj popularne casino igre blackjack. Blackjack je zabavna igra z enostavnimi pravili, katere lahko osvojite v zelo kratkem času in si zagotovite uspešno igranje. Za lažje razumevanje in obvladanje osnovnih pravil igralcem priporočamo redno igranje blackjacka in pri tem omenimo, da večina spletnih igralnic ponuja igralcem zastonj igranje blackjacka.

OSNOVE CASINO IGRE BLACKJACK

Cilj igre je zbrati vsoto kart čim bližjo 21 ali točno 21 in zmagati. V online blackjack igralnicah igralec vedno igra proti delilcu kart (dealerju) in ne proti ostalim udeleženim igralcem. Igralec zmaga, če zbere višjo vsoto kart kot delilec in hkrati ne prekorači vsote 21 (bust).

Preden dealer začne deliti karte, igralec stavi svoj vložek. Dealer razdeli igralcem in sebi po dve karti, pri čemer razdeli igralcem obe karti face up (nam vidni), sebi pa eno karto face up (nam vidno) in eno face down (nam zakrito). Igralec se na podlagi vsote svojih kart in odkrite karte delilca (pravtako na podlagi odkritih kart soigralcev, več o tem v strategijah), ko je na vrsti (turn) odloči ali bo karti obdržal ali pa bo zahteval dodatno karto.

Vedeti moramo, da dealer zahteva dodatno karto dokler ne doseže vsote 17 ali več. Nato se ustavi (stand). Pri vsoti nižji od 16 zahteva dodatne karte (hit). Igra se zaključi, ko dealer odkrije svojo face down karto in tako razkrije vsoto svojih kart. Če je vsota dealerjevih kart nižja kot igralčeva in igralec ne prekorači vsote 21 je zmagal. Igralec si tako priigra vrednost svojega vložka hkrati pa se mu povrne še začetni vložek.

Vrednost kart

Online blackjack se navadno igra s šestimi (največ osmimi) seti kart. Set sestavlja 52 igralnih kart, s sledečimi vrednostmi:

Karte s številkami 2 – 9 so vredne svojo vrednost (face value)

10, pubec, dama in kralj so vredni po 10

As ima vrednost 1 ali 11 (glej primer 2)

Vrednost kart (hand-a) dobimo tako, da seštejemo posamezne vrednosti kart.

Primer Hand 1:

karte 3, 8 in dama – skupna vrednost 21 (= 3+8+10)= BLACKJACK

Primer Hand 2:

karti as in 5 – skupna vrednost je lahko 6 (= 1+5) ali 16 (= 11+5)

Kot vidimo lahko vrednotimo karto as kot 1 ali 11, odvisno od naše druge karte. Razumljivo je, da bomo ovrednotili asa tako, da bo vsota naših kart čim bližja 21.

Predpostavimo da se igralec pri opisani izhodiščni poziciji ne ustavi in zahteva dodatno karto.

Primer Hand 3:

karte as, 5 in (dodatna karta) 3 – skupna vrednost je lahko 9 (= 1+5+3) ali 19 (= 11+5+3)

V primeru 3 smo točkovali asa z 11, saj smo se tako bolj približali vsoti 21 kot pa, če bi ga točkovali z 1.

Primer Hand 4:

karte as, 5 in (dodatna karta) 8 – skupna vrednost 14 (= 1+5+8)

V primeru 4 smo vrednotili asa z 1 točko, če bi ga z 11 bi presegli vrednost 21 (bust) in izgubili igro.

Blackjack Ballroom Casino Slovenija

Bonus 500€
4.8/5
100% depozit bonus do 500€

PRAVILA ONLINE BLACKJACKA

Osnovno pravilo – igralec dobi stavo, če zbere višjo vsoto kart kot dealer in ne preseže 21 točk oziroma igro izgubi, če zbere manj točk dealer in dealer ne preseže vrednosti 21. V primeru enakega števila točk, igralec niti ne zmaga, niti ne izgubi.

BLACKJACK

Vrednost prvih dveh kart igralca znaša točno 21. V tem primeru imenujemo hand “natural 21”. Poljubni karti s skupno vsoto 21(natural blackjack) imata višji rang kot vsota 21 dosežena z tremi ali štirimi kartami. Primer, če ima dealer 9+5+7 = 21 in igralec kralj+as = 21, igralec zmaga (to pravilo predstavlja izjemo pri potezi tie ali push bet).

NATURAL BLACKJACK

Natural blackjack je vreden več kot običajen zmagovalni hand. Stopnja izplačila igralnic pri natural blackjacku znaša 150% oz. 3:2. Primer:

Stava: 10€

Zaslužek natural blackjack: 15€

Zaslužek običajen blackjack: 10€

HIT

Ko igralec prejme začetni karti (hand) se odloči glede na vsoto prejetih kart ali bo zahteval dodatno karto (hit) ali pa bo ostal pri začetnem handu (stand) in se približal vsoti 21. Hit in stand sta najpogostejši potezi pri blackjacku.

Opozorilo: Blackjack igralnice se ravnajo po enem izmed sledečih pravil: “Dealer must hit on soft 17” ali “ Dealer stand on soft 17”. Pri pravilu “ Dealer must hit on soft 17” bo dealer zahteval dodatne karte (hit) dokler ne bo dosegel 17 točk ali več. To pravilo je manj naklonjeno dealerju, saj bo ta za razliko od igralca, zahteval dodatno karto (hit) tudi pri obstoječi vrednosti kart 15 ali 16 in tvegal bust (dealer preseže 21 točk).

Pravilo “Dealer stand on soft 17” pomeni, ko bo dealer dosegel hand soft 17, ne bo zahteval dodatne karte (stand).

SOFT HAND

je hand z asom vrednim 11 točk.

Primer: As+ 6 = 17 (= 11+6)

Vrednost 17 imenujemo soft 17.

V primeru soft hand-a lahko igralec vedno zahteva dodatno karto brez tveganja, da bo presegel vrednost 21 (bust), saj v takšem primeru točkuje asa z 1 točko.

HARD HAND

je hand brez asa ali z asom vrednim 1 točko. Vrednosti asa ne moremo spreminjati.

Primer:

As+6+10 = 17 (= 1+6+10)

V tem primeru imenujemo vsoto 17 – hard 17. Asu smo pripisali 1 točko in se izognili bustu. Če bi mu pripisali 11, bi vrednost kart presegla 21 in igro bi izgubili.

DEALERJEV HAND

Prva karta, ki jo dealer dobi pri deljenju se točkuje z najvišjo možno vrednostjo. Če je dealerjeva prva karta as se točkuje z 11 točkami.

Na blackjack mizi navadno piše “Dealer must hit on soft 17”, kar pomeni, da bo dealer zahteval dodatno karto, dokler ne doseže vsote svojih kart 17.

Za razliko od igralca, bo dealer v primeru začetnega soft handa 17 (= as+6) zahteval dodatno karto. Igralec z soft handom 17 se lahko odloči ali bo zahteval dodatno karto ali ne.

Dealerjev začetni soft hand 17 postavi igralca v slabšo izhodiščno pozicijo. Priporočamo igranje blackjacka v igralnicah, kjer dealer z soft handom 17 ne zahteva dodatne karte (“Dealer stands on soft 17”), zahteva pa jo pri vsoti kart 16 ali manj.

VRSTE BLACKJACK STAV

Igralec lahko glede na svoj začetni hand izbira med različnimi blackjack stavami, imenovanimi “in-game blackjack bets”. Te se med seboj razlikujejo po stopnji izplačila.

ZAVAROVANA STAVA (INSURANCE BET)

Spletne igralnice ponujajo t.i. zavarovano stavo v primeru, če je dealerjeva odrita karta (face up card) as. Igralec ima možnost, da se zavaruje pred dealerjevim naravnim blackjackom. Zavarovanje omogoča dodatno stavo v višini polovice prve stave. Če ima dealer blackjack, zavarovana stava dobi 2:1. Primer:

Stava: 10€

Zavarovana stava: 5€

Dobitek v primeru dealerjevega naravnega blackjacka: 10€

IZENAČENA STAVA (EVEN MONEY)

V situaciji, ko ima igralec blackjack v začetnem handu in dealer odkrito karto (face up) as, dealer navadno ponudi igralcu možnost izenačene stave. Z izenačeno stavo igralec zavaruje svojo blackjack zmago po nižji izplačilni stopnji. Novo izplačilno razmerje znaša 1:1, medtem ko klasično znaša 3:2. Večina blackjack poznavalcev odsvetuje igranje izenačene stave.

PREDAJA (SURRENDER)

Pravilo predaje omogoča igralcu, da odstopi od svojega handa in pri tem izgubi polovico svoje začetne stave. Igralec mora sprejeti odločitev predaje preden izvede svojo nasljednjo potezo. V primeru, ko je igralec že zahteval dodatno karto, razdelil svoj par ali podvojil začetno stavo, predaja ni več možna.

Pri blackjacku obstajata dve vrsti predaje, začena in pozna, razlika med njima pa je v obravnavanju dealerjevega blackjacka. Več o strategijah predaje najdete na strani blackjack strategije.

ZGODNJA PREDAJA (EARLY SURRENDER)

Pri zgodnji predaji ima igralec možnost odstopa od igre preden dealer preveri, če ima blackjack. V situaciji, ko je dealerjeva face up karta (odkrita) as, se igralec navadno odloči za zgodnjo predajo, saj v primeru dealerjevega blackjacka izgubi le polovico svoje stave.

Pravilo omogoča t.i. poceni odstop od igre pri dealerjevem blackjacku. Pravilo je vsekakor ugodnejše za igralca, zato igralnice redko ponujajo možnost zgodnje predaje.

POZNA PREDAJA (LATE SURRENDER)

Pri pozni predaji ima igralec možnost odstopa od igre potem, ko dealer preveri, če ima blackjack. Kar pomeni, da dealer preveri najprej svoj hand in v primeru, če nima blackjacka dovoli igralcu pozno predajo. Če se igralec kljub temu, da dealer nima blackjacka odloči za pozno predajo, izgubi polovico svoje stave. V primeru blackjacka pa igralec izgubi celotno stavo.

RAZDELITEV PAROV (SPLITTING PAIRS / SPLIT HAND)

Igralec razdeli svoj začetni hand (začetni karti) na dva ločena handa. Na oba handa sta vplačani stavi v enaki vrednosti in igralec odigra dva handa ločeno, enega za drugim. Do split handa pride navadno takrat, ko igralec prejme začetni karti z enako vrednostjo (par) ali karti v enakem rangu.

V primeru blackjacka, igralnica ne prizna naravnega blackjacka ampak blackjack z nižjo vrednostjo.

KAKO RAZDELITI PARE?

Igralec lahko razdeli svoj par, če vplača za vsak hand stavo v enaki višini. Primer:

Igralec vplača začetno stavo 10€ in želi razdeliti par kart. Par razdeli na dva ločena handa, pri čemer vplača dodatno stavo 10€ še na drug hand. Dealer razdeli igralcu par v dva ločena handa, vsak ima svojo stavo in zahteva svojo igro.

DOUBLE DOWN

Pravilo dovoljuje podvojeno stavo, pri čemer igralcu pripada ena dodatna karta. Igralec podvoji stavo tako, da vplača dodatno stavo v višini svoje začetne. Po vplačilu dodatne stave, igralec prejme dodatno karto in zaključi igro z handom, ki ga drži v rokah.

KONEC IGRE

Igra se konča, ko igralci nehajo sprejemat (hit) ali zavračat (stand) karte in dealer razkrije svojo drugo, pokrito (face down) karto.

Zmagovalec je tisti, ki zbere vrednost kart bližjo vsoti 21 ali točno 21. Če dealer preseže 21 točk (bust), igralec dobi stavo. V nasprotnem primeru se primerjajo seštevki kart vseh igralcev, vključno z dealerjem, tisti, ki se najbolj približa vsoti 21, zmaga, razen v primeru izenačenja točk (tie).

Prednost casinoja (house edge, house advantage)

Prednost casinoja se razlikuje glede na strategijo igre. Brez poznavanja osnovne strategije prednost casinoja znaša v povprečju 7%. Z poznavanjem osnovne strategije (perfect strategy) zmanjšamo prednost casinoja na 0.5% ali manj. Z štetjem kart igralec pridobi prednost pred casinojem do 1%.

BLACKJACK SLOVAR

FACE CARD: drugo ime za karte pubec, dama in kralj

HIT (DRAW): igralec zahteva dodatno karto in se približuje vrednosti 21 ne da bi jo prekoračil

HAND: karte igralca

HOLE CARD: pokrita karta (face down) pred dealerjem

HARD HAND: hand brez asa ali z asom vrednim 1 točko. Primer hard handa: As+6+7

STAND (STAY): igralec ne zahteva (več) oziroma zavrača dodatne karte

SOFT HAND: hand z asom vrednim 1 ali 11

DOUBLE

DOUBLE DOWN: poteza, pri kateri igralec podvoji svojo začetno stavo in hkrati zahteva samo eno dodatno karto

DOUBLE HIT

DOUBLE STAND

BUST: vrednost handa višja od 21, stava je izgubljena

PUSH (TIE): izenačenje točk

Priporočene online blackjack igralnice