Online baccarat

Online Baccarat je casino igra s kartami, ki je postala zelo priljubljena zaradi nizke prednosti casinoja, ene izmed najnižjih med casino igrami. Cilj igre je predvideti, kdo bo imel najvišji seštevek kart, igralec (punto), banka (banco) ali pa bo izid med njima neodločen (tie, standoff). Ključen pomen baccarata predstavlja ustrezno razumevanje izrazov “igralec” in “banka”, pri čemer se izraza ne nanašata na dobeseden pomen. “Igralec” ne predstavlja igralca igre in “banka” ne casinoja, ampak predstavljata možnosti oziroma pozicijo igre, ki jo lahko igralec izbere. Tako lahko igralec izbere pozicijo igralca ali banke.

Zgodovina baccarata

Natančen izvor igre baccarat je nejasen, saj beseda baccarat pomeni v italijanščini in francoščini “nič”, igra pa bi naj v 15. stoletju v času vladavine kralja Charlesa VIII prišla iz Italije v Francijo. Ne glede na izvor igre, baccarat predstavlja eno izmed najstarejših casino iger v zgodovini, njena priljubljenost pa izrazito narašča. Danes lahko igramo več različic baccarata tudi na spletu, med katerimi je mini-baccarat postal casino hit.

Pravila igre baccarat

Pravila igre so preprosta. Baccarat se igra z šestimi ali osmimi standardnimi kompleti 52 kart, kjer delilec (dealer) razdeli po dve karti igralcu in banki. Zmagovalec je tisti, ki ima karte z višjo vrednostjo oziroma se čim bolj približa zmagovalni vrednosti 9. Najvišja vrednost kart je 9, druga najvišja je 8, pri čemer obe predstavljata naravno kombinacijo (natural hand). Rezultat je neodločen, če imata igralec in banka enako vrednost kart.

Vrednost kart in kombinacij

Karte se seštevajo po sledečem pravilu:

• Kralj, dama, pubec in 10 = 0
• Karte pod 10 imajo vrednosti karte ( 9 = 9, 8 = 8,…)
• As = 1

Kombinacije kart višje od vrednosti 9, se ne seštevajo po matematičnem pravilu, ampak se od skupnega seštevka odšteje 10.
Karti s skupnim seštevkom 8 ali 9 imenujemo naravni (natural) hand, karti s skupnim seštevkom 0 pa baccarat.

Primer 1:
• karti 7 in 8 imata matematično vrednost 15, pri baccaratu sta vredni 5 (15-10)
• karti 9 in 7 imata matematično vrednost 16, pri baccaratu sta vredni 6 (16-10)

Primer 2:
• karti 4 in 6 imata matematično vrednost 10, pri baccaratu sta vredni 0 (10-10)
• karti pubec in kralj imata matematično in baccarat vrednost 0

Pravila tretje karte

Igralec ali banka lahko imata najmanj dve in največ tri karte. Tretja karta se povleče po t.i. pravilu tretje karte, ki pa ga igralec ne rabi znati na pamet, saj online baccarat igralnice avtomatsko ponudijo igralcu možnost tretje karte, če je ta glede na njegovo trenutno pozicijo (igralca ali banke) v igri možna.

Online Baccarat upošteva spodnja pravila tretje karte:

Pri poziciji igralca:

• če ima igralec skupno vrednost prvih dveh kart manjšo ali enako 5 (0-5) povleče tretjo karto
• če ima igralec skupno vrednost prvih dveh kart 6 ali 7, miruje
• če ima igralec skupno vrednost prvih dveh kart 8 ali 9 (natural hand), igralec ne vleče tretje karte

Pri poziciji banke:

• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 2 ali manj (0-2), banka povleče tretjo karto ne glede na tretjo karto igralca
• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 3 in je igralčeva tretja karta 0,1,2,3,4,5,6,7,9 banka vleče tretjo karto, če pa je igralčeva tretja karta 8 banka ne vleče
• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 4 in je igralčeva tretja karta 2,3,4,5,6,7 banka vleče tretjo karto, če pa je igralčeva tretja karta 0, 1, 8 ali 9 banka ne vleče tretje karte
• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 5 in je igralčeva tretja karta 4, 5, 6 ali 7, banka vleče tretjo karto, če pa je igralčeva tretja karta 0,1,2,3,8 ali 9, banak ne vleče tretje karte
• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 6 in je igralčeva tretja karta 6 ali 7, banka vleče tretjo karto, če je igralčeva tretja karta 0,1,2,3,4,5,8,9 banka ne vleče tretje karte
• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 7, banka miruje
• če ima banka skupno vrednost prvih dveh kart 8 ali 9, igralec ne more vleči tretje karte

Prednost casino igralnice

Banka (Banco) 1,17 % , izplačilo 1:1
Igralec (Punto) 1,36 %, izplačilo 1:1
Neodločen izzid (Standoff, Tie) 14, 12 %, izplačilo 8:1

Priporočene online igralnice za igranje baccarata

Golden Tiger Casino (bonus 1500€)

Luxury Casino (bonus 1000€)